ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160031
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  160031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะอ้ายด้วน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban-koh-i-duan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเกาะอ้ายด้วน
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-039236
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  bankidschool@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน


นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน