ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเล่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160036
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  160036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเล่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthaley
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่าเล่
ตำบล :
  หนองบัวใต้
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  banthaleyschool2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:54:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเล่


นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเล่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน