ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160068
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  160068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่พะยวบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maephayuap
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านแม่พะยวบ
ตำบล :
  เกาะตะเภา
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-550101
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  mim_mio_474@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะตะเภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:12:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ


นายบูรพา กองพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พะยวบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน