ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160102
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  160102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ตาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaetao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่ตาว
ตำบล :
  ท่าสายลวด
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  055563447
โทรสาร :
  055544252
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ก.ค. 2466
อีเมล์ :
  banmaetaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าสายลวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2559 เวลา 11:38:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ตาว


นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน