ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าอาจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160104
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  160104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าอาจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaaad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าอาจ
ตำบล :
  ท่าสายลวด
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  055563299
โทรสาร :
  055563299
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  taaad@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสายลวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:07:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าอาจ


นายสุเทพ ธรรมจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอาจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน