ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160110
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  160110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยหินฝน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaihinfon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยหินฝน
ตำบล :
  แม่ปะ
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  0810421375
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2508
อีเมล์ :
  banhuaihinfonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ปะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:48:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน


นายวิจิตร แก้วเล่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินฝน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน