ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปูเต้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160128
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  160128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปูเต้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banputer
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปู้เต้อ
ตำบล :
  แม่กุ
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  0810428675
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2545
อีเมล์ :
  banputer@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพปตาก เขต2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่กุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 09:34:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปูเต้อ


นายโปรด ชาวไร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูเต้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน