ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางส้าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160133
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  160133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางส้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangsanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปางส้าน
ตำบล :
  ด่านแม่ละเมา
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  55595216
โทรสาร :
  055595216
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ตุลาคม 2471
อีเมล์ :
  watcharin432@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านแม่ละเมา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:20:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางส้าน


นางสาวอนงค์ ศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางส้าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน