ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160150
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  160150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมะขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungmakampom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งมะขามป้อม
ตำบล :
  พระธาตุ
อำเภอ :
  แม่ระมาด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63140
โทรศัพท์ :
  55585206
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2485
อีเมล์ :
  banthungmakampom@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  TOT
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 13:06:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม


นายทองหล่อ ห่อทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน