ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหมื่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160158
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  160158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามหมื่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansammuen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแพ่แฮ
ตำบล :
  สามหมื่น
อำเภอ :
  แม่ระมาด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63140
โทรศัพท์ :
  55560146
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ตากเขต2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามหมื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 21:32:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามหมื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหมื่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน