ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160163
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  160163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pornsom kuntonjinda
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองหลวง
ตำบล :
  สามหมื่น
อำเภอ :
  แม่ระมาด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63140
โทรศัพท์ :
  55560147
โทรสาร :
  --
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2530
อีเมล์ :
  ps_school1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ตาก เขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามหมื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13:17:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา


นางสาวกฤติยา เครือแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน