ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160164
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  160164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maetanschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่ต้าน
ตำบล :
  แม่ต้าน
อำเภอ :
  ท่าสองยาง
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63150
โทรศัพท์ :
  55589002
โทรสาร :
  055589196
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ม.ค.2466
อีเมล์ :
  Maetan2466@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโมกขละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่ต้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:33:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง


นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน