ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อมกิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160182
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  160182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่อมกิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Maeomki
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน131 หมู่ 4 บ้านแม่อมกิ
ตำบล :
  แม่วะหลวง
อำเภอ :
  ท่าสองยาง
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63150
โทรศัพท์ :
  055577797
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2528
อีเมล์ :
  maeomkischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ตาก2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วะหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  180 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  90 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:48:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่อมกิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อมกิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน