ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160186
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  160186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samakkee wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสามัคคี
ตำบล :
  อุ้มผาง
อำเภอ :
  อุ้มผาง
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63170
โทรศัพท์ :
  55507609
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  samakkee2013school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุ้มผาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  164 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 08:32:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยา


นายวัลลภ โตวรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน