ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160187
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  160187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปรอผาโด้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prophado school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปรอผาโด้
ตำบล :
  โมโกร
อำเภอ :
  อุ้มผาง
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63170
โทรศัพท์ :
  055577746
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  porphado_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โมโกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09:50:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้


นายยุทธชัย ศรีโมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรอผาโด้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน