ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160192
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  160192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองหลวง
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  อุ้มผาง
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  elevennoobannzaa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทีลอซู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่กลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  176 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:21:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน