ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160193
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  160193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กลองใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaeklongmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่กลองใหม่
ตำบล :
  แม่กลอง
อำเภอ :
  อุ้มผาง
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63170
โทรศัพท์ :
  55809136
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อุ้มผาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่กลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  175 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 10:43:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่


นายสมพงษ์ ฟั่นสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน