ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาเล่ย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160201
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  160201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวาเล่ย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banvalley
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านวาเล่ย์
ตำบล :
  วาเล่ย์
อำเภอ :
  พบพระ
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63160
โทรศัพท์ :
  55807040
โทรสาร :
  055807040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  banvalley@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วาเล่ย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10:50:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวาเล่ย์


นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน