ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160210
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  160210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยราษฎร์คีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairatkeeree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเสรีราษฎร์
ตำบล :
  ช่องแคบ
อำเภอ :
  พบพระ
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63160
โทรศัพท์ :
  055508828
โทรสาร :
  055508828
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  thairatkeeree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องแคบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:15:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี


นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน