ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160216
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  160216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าคาใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakamaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านป่าคาใหม่
ตำบล :
  คีรีราษฎร์
อำเภอ :
  พบพระ
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63160
โทรศัพท์ :
  055560116
โทรสาร :
  055560116
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มีนาคม 2526
อีเมล์ :
  pakamaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ช่องแคบคีรีราษฎร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14:45:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่


นางจันยา วงจันทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน