ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160217
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  160217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รวมไทยพัฒนา 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ruamthai Pattana 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยน้ำเย็น
ตำบล :
  รวมไทยพัฒนา
อำเภอ :
  พบพระ
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63160
โทรศัพท์ :
  55577336
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2530
อีเมล์ :
  ruamthai1@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ตาก เขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:05:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1


นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน