ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160220
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  160220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รวมไทยพัฒนา 4
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RUAMTHAI4
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทหารผ่านศึก
ตำบล :
  รวมไทยพัฒนา
อำเภอ :
  พบพระ
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63160
โทรศัพท์ :
  055577745
โทรสาร :
  055577745
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/9/2533
อีเมล์ :
  ruamthai4@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 07:50:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4


ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน