ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160234
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  160234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannabot School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาโบสถ์
ตำบล :
  นาโบสถ์
อำเภอ :
  วังเจ้า
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055895085
โทรสาร :
  055895085
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  bannabot_1234@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ตาก1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 07:23:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)


นายนรินทร์ บัวลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน