ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160246
รหัส Smis 8 หลัก :
  63012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  160246
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามเงาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAMNGAOWITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าปุย
ตำบล :
  สามเงา
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-599026
โทรสาร :
  055599080
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11112514
อีเมล์ :
  samngao2514@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามเงา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม


นายสมนึก เอี่ยมใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน