ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160247
รหัส Smis 8 หลัก :
  63012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  160247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยกกระบัตรวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Yokkrabatwitthayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองเชียงคา
ตำบล :
  ยกกระบัตร
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-597173
โทรสาร :
  055-597174
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยกกระบัตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:34:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม


นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน