ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160252
รหัส Smis 8 หลัก :
  63022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  160252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่ปะวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maepawitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแม่ปะกลาง
ตำบล :
  แม่ปะ
อำเภอ :
  แม่สอด
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63110
โทรศัพท์ :
  0864464380
โทรสาร :
  055506522
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/02/2524
อีเมล์ :
  maepavit@maepa.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ปะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  178 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 23:07:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม


นายทวีศักดิ์ คำภีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน