ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160259
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  160259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RUAMTHAI4PADEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพะดี
ตำบล :
  รวมไทยพัฒนา
อำเภอ :
  พบพระ
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63160
โทรศัพท์ :
  055560132
โทรสาร :
  055560132
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2548
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:46:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดีผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน