ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620002
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  620002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangklong(Samakkhiprachakhan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านบางคลอง
ตำบล :
  ปากแคว
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055 - 645368
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  banbangklong_s@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแคว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 03:56:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)


นายวิชิต ศรีสมุืทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน