ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620005
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  620005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสุโขทัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANSUKHOTHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านปากแคว
ตำบล :
  ปากแคว
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055612864
โทรสาร :
  055616050
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ต.ค. 2498
อีเมล์ :
  anubansukhothai58@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากแคว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:31:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย


นายปัญญา นิใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน