ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620006
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  620006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคุ้งยางใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkungyangyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสวน
ตำบล :
  บ้านสวน
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64220
โทรศัพท์ :
  055 - 699366
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  watkungyangyaisch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:32:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่


นายฉลอม ชูยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน