ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620008
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  620008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srimahopho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหลุม
ตำบล :
  บ้านหลุม
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055-944845
โทรสาร :
  055-944845
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  kai.pallop@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหลุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:56:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)


นางสาวสมปอง ช่วยพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน