ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620009
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  620009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองปลายนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongpaina
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านคลองปลายนา
ตำบล :
  บ้านสวน
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  bankhongplainaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2561 เวลา 23:08:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองปลายนา


นายนัฐพล กลมกล่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปลายนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน