ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620014
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  620014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watrit ( Khammuenpathumanutson ) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านล่าง
ตำบล :
  บ้านสวน
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64220
โทรศัพท์ :
  055-699370
โทรสาร :
  055-699370
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  watrit141@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13:48:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)


นายสมชาย ป้อมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน