ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดยางเอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620015
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  620015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดยางเอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watyangen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านยางเอน
ตำบล :
  ตาลเตี้ย
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64220
โทรศัพท์ :
  081-7865487
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  Watyangan@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 12:58:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดยางเอน


นายมานพ เจริญโห้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน