ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620016
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  620016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannsuannue School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสวนเหนือ
ตำบล :
  บ้านสวน
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64220
โทรศัพท์ :
  098-7494723
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08:54:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน