ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620018
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  620018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาลเตี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattantia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตาลเตี้ย
ตำบล :
  ตาลเตี้ย
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64220
โทรศัพท์ :
  055-699437
โทรสาร :
  055-699437
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2475
อีเมล์ :
  Wattantiaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลเตี้ย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10:59:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย


นายรุ่งโรจน์ หอมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเตี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน