ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620019
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  620019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATCHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านวัดจันทร์
ตำบล :
  บ้านสวน
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 21:24:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)


นายบุญเชิด ทับศูนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน