ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620022
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  620022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYANGSAI(PROMMAPHACHASAN)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านยางซ้าย
ตำบล :
  ยางซ้าย
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055-019703
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  banngyangsai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:56:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)


นายรักษ์ เกิดเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน