ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620023
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  620023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pakpra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปากพระ
ตำบล :
  ปากพระ
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055-946052
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  watpakpraschool2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 23:27:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากพระ


นายวินัย กันอ่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน