ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขวาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620025
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  620025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังขวาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangkhwak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังขวาก
ตำบล :
  ปากพระ
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055946118
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  banwangkhwak@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:19:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังขวากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน