ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอมสังข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620027
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  620027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอมสังข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  baanjomsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านจอมสังข์
ตำบล :
  ปากพระ
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  jomsang1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 09:09:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอมสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมสังข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน