ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620028
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  620028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanambin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านสนามบิน
ตำบล :
  บ้านกล้วย
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055-611698
โทรสาร :
  055611698
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2501
อีเมล์ :
  kia8607@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 20:12:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)


นายนุสนธิ์ สวนใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน