ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620030
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  620030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankwang(Nomprachanukul)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขวาง
ตำบล :
  บ้านกล้วย
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055651887
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/09/2461
อีเมล์ :
  bk.bk.nukul@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:36:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)


นายสุรพงษ์ ส้มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน