ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620032
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  620032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kuhasuwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านชุมชนคูหาสุวรรณ
ตำบล :
  ธานี
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055-611675
โทรสาร :
  055612868
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  kuhasuwan2504@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านสวนศรีธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11:53:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504


นายอนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน