ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620033
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  620033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmuangkaosriintratit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเมืองเก่า
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64210
โทรศัพท์ :
  055-697369
โทรสาร :
  055697057
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พ.ย.2465
อีเมล์ :
  sriinschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รามคำแหง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 20:54:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)


นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน