ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620037
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  620037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangtakro(Bangkok Bank5)School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังตะครัอ
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/04/2491
อีเมล์ :
  wangtakro5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนรามคำแหง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:20:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน