ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620039
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  620039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองสุโขทัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANMUENGSUKHOTHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนา
ตำบล :
  เมืองเก่า
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64210
โทรศัพท์ :
  055-697371
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  qmst @ thai maili .com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเมืองเก่้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย


นายสมชาย พรถึง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน