ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620041
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  620041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำนัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansamnuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสำนัก
ตำบล :
  วังทองแดง
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 สิงหาคม 2503
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนรามคำแหง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังทองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10:17:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำนักผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน