ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620043
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  620043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaiyart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านไสยาศน์
ตำบล :
  วังทองแดง
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64210
โทรศัพท์ :
  055-690041
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2499
อีเมล์ :
  saiyart 1 @thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รามคำแหง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11:29:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)


นายเกียรติชัย สังข์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน