ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตาโชติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620044
รหัส Smis 8 หลัก :
  64010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  620044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองตาโชติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongtachot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองตาโชติ
ตำบล :
  วังทองแดง
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64210
โทรศัพท์ :
  0864403731
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กุมภาพันธ์ 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รามคำแหง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทองแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 17:57:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ


นายรังสรรค์ เกิดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน